Waarom bitcoin de wereld verandert..

Als Social Media Coach richt ik mij onder andere op financieel adviseurs. In de financiële wereld is een revolutionaire ontwikkeling rondom blockchain en bitcoin bezig om deze wereld flink op zijn kop te zetten. Ook de gewone burger krijgt steeds meer te maken met digitaal geld, hypotheken, testamenten en vastgoed via gekoppelde computers van de blockchain. Social Media worden in de financiële wereld steeds meer gebruikt om deze disruptieve ontwikkelingen meer bekendheid te geven.

Wat is blockchain?
In onze vorige blog vertelden we dat men tegenwoordig regelmatig digitaal betaalt. En dan bedoelen we niet internetbankieren, maar betalen met bitcoins. Digitaal geld dat je niet kunt vastpakken. Blockchain is de datastructuur achter de bitcoins.

De belangrijke vraag waarmee we eindigden: hoe voorkom je dat iemand dezelfde bitcoin (BTC) twee keer uitgeeft?

Voorbeeld:
Persoon A heeft 5 BTC en koopt een product voor 5 BTC bij persoon B en een ander product voor dezelfde 5 BTC bij persoon C. B en C verzenden het product voordat de transactie is geverifieerd. Maar de transactie van C wordt eerder geverifieerd dan die van B. Dan keuren de computers de transactie voor B af omdat het geld al is uitgegeven. B is zijn product kwijt en kreeg geen geld. Om dit te voorkomen moeten computers in het netwerk in dezelfde volgorde transacties verifiëren. De oplossing zit hem in het samenvoegen van de transacties in blokken. Het transactielogboek bestaat dus eigenlijk uit blokken die samen een ketting van blokken, de blockchain, vormen. Hoe weten de computers nu welk blok als eerste aan de beurt is? Elk blok is voorzien van een cryptografische puzzel. Die puzzel, de cryptographic hash, moet door software worden opgelost middels een complex algoritme voordat de transacties rondgaan voor verificatie. Vergelijk het met een kluis die moet worden geopend met een code.

    

De oplossing van de puzzel berekenen is onmogelijk. Het antwoord moet de software vinden door het te raden. Een enkele computer moet daartoe jarenlang raden, maar een netwerk van computers met Bitcoinsoftware doet er gemiddeld tien minuten over. Wanneer een puzzel is opgelost, krijgen alle computers in het Bitcoinnetwerk een seintje dat het gekraakte transactieblok door mag, waarna ze aan de puzzel voor het volgende blok beginnen. Overigens is het kraken van de puzzels ook de manier waarop nieuwe bitcoins op de markt komen; netwerkjes van computers lossen de puzzels op en de zogeheten miners, de eigenaren van de computers, krijgen bitcoins als zij de puzzelrace winnen.

Voordat verkopers B en C hun product verzenden, doen zij er dus goed aan om te wachten tot het blok met hun transacties is geverifieerd. De volgorde manipuleren is praktisch onmogelijk, doordat de code van het opgeloste blok wordt opgenomen in het eerstvolgende blok, zoals deze animatie toont. Je zou er voor moeten zorgen dat je de puzzels telkens als eerste oplost. Maar dat vereist meer rekenkracht dan de helft van alle computers in het netwerk en dan nog heb je slechts 50 procent kans.

Daarbij blijft het niet. Hypotheken afsluiten, testamenten registreren, een verzekering nemen; dergelijke handelingen zouden door blockchain allemaal zonder professionele dienstverleners kunnen worden geregeld. Checks en balances zijn per slot van rekening te vervangen door blockchaintechnologie, maar daarover in andere blogs meer. Waar het nu om gaat: blockchain heeft zich bewezen, maar staat nog in de kinderschoenen. Vergelijk het maar met internet toen die startte in 1995.

Jos Quaedvlieg van Quebreda Social Media Coach